Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Privacy Statement

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie bewerkende proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze Climate Neutral Group persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden. 
  
Website
De aan de Climate Neutral Group verbonden compensatiediensten worden uitgevoerd en geadministreerd onder de verantwoordelijkheid van Climate Neutral Group BV, K.v.K. 30180751.

Alle correspondentie met betrekking tot privacyzaken kunt u richten aan:
Climate Neutral Group

Postbus 19110
3501 DC Utrecht
onder vermeling van ‘Privacy-zaken’.

Persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze website zijn er in principe twee mogelijkheden. De eerste is dat u de website alleen bezoekt om algemene informatie te vergaren en berekeningen te maken. In dat geval hoeft u geen persoonsgegevens af te staan.
De tweede mogelijkheid is dat u een product of dienst wilt aanschaffen of meer informatie wenst te ontvangen m.b.t. onze diensten. In dat geval hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u verder van dienst te zijn.

Doelstelling van de verwerking
Deze gegevens zullen gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie te voldoen of om de door u gewenste dienst te leveren. Verder kunnen de gegevens gebruikt worden om per post of per telefoon u op de hoogte te stellen van nieuwe of aanverwante producten en diensten.
Indien u ons uw e-mail adres verstrekt, dan geeft u ons toestemming om u informatie over nieuwe en aanverwante producten en diensten per e-mail toe te sturen.
Indien u niet wenst dat wij uw gegevens gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren, verzoeken wij u dit mede te delen aan bovenstaand adres.

Beveiliging van de gegevens
Climate Neutral Group heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Wel kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan partners binnen hetzelfde project indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Indien nodig kunt u de gegevens verbeteren en aanvullen. Voor inzage dient u zich te wenden tot bovenstaand adres. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten.

Cookie Statement

Wat zijn cookies en waarom worden deze gebruikt?

Climate Neutral Group (CNG) maakt op deze website gebruik van cookies. De nieuwe telecomwet, die sinds 5 juni 2012 van kracht is, verplicht ons u als bezoeker van onze website te informeren over cookies en u toestemming te vragen deze te mogen gebruiken. Cookies zijn kleine, eenvoudige bestandjes die informatie over sitebezoek bevatten. Deze bestandjes worden door uw browser op uw computer geplaatst, zijn veilig en niet te herleiden tot een PC of individu.  Climate Neutral Group gebruikt cookies om het juist functioneren van onze website te kunnen garanderen en om het gebruik van onze website te meten. Op deze manier kunnen wij blijven werken aan een goede dienstverlening via onze internetsite. Hierdoor kunnen wij zowel de functionaliteit, de techniek en de inhoud van onze website optimaliseren.

Wij gebruiken de onderstaande soorten cookies voor de volgende redenen:

Functionele cookies:
Deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de website en bevatten geen persoonlijke informatie. Hiervoor is volgens de wet geen toestemming vereist, vandaar dat u het gebruik van deze cookies niet kunt uitschakelen.

Statistiek cookies:
Deze cookies worden ingezet om het programma Google Analytics te kunnen gebruiken. Met dit programma meten wij hoeveel bezoekers wij op onze website krijgen en welke route ze volgen op de website. Ook is te zien met welke browser en resolutie onze site bezocht wordt. Deze statistieken bevatten alleen geaggregeerde data over sitebezoek en is voor ons zeer zinvolle informatie, die ons in staat stelt onze site continu te verbeteren.

Social media cookies:
Wij willen u de mogelijkheid bieden om onze website te delen via sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. De cookies van de social media aanbieder zorgen ervoor dat deze mogelijkheden aanwezig zijn en correct functioneren. Daarbij brengt deze vorm van cookies jouw klikgedrag in kaart om dit vervolgens te gebruiken voor diverse (voor ons onbekende) doeleinden.

Uitzetten:
Je kunt de cookies uitzetten via de instellingen van je browser (zie de Help-functie van de desbetreffende browser). Het uitzetten van cookies kan het functioneren en/of gebruikersgemak van onze website beperken.