fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Strenge controle CO2-compensatieprojecten

Om echt te kunnen spreken van het compenseren van de CO2-uitstoot is het belangrijk dat er bij het project gemeten wordt hoeveel CO2 er wordt voorkomen. Zonder die meting steun je eigenlijk alleen maar een mooi project, je weet echter niet zeker of de CO2 van jouw reis inderdaad is gecompenseerd. Daarom worden alle projecten van GreenSeat gecontroleerd door onafhankelijke, erkende bureaus. Als organisatie worden wij ook scherp onder de loep genomen. Zo weet je zeker dat jouw CO2 goed en volledig gecompenseerd wordt!

CO2-compensatie met alleen duurzame energieprojecten
Duurzame energieprojecten zorgen  voor een structurele verandering weg van fossiele brandstoffen en voorkomen ontbossing. Dankzij de plaatsing van biovergisters en houtskoolovens in Afrika en windmolens in India krijgen lokale huishoudens toegang tot duurzame energie en hoeven ze niet langer te koken op hout. Koken met hout is duur, ongezond, tijdrovend en slecht voor het milieu. Door deze huishoudens een eenvoudig alternatief te bieden, hoeven geen bomen meer gekapt te worden, komen minder schadelijke stoffen vrij en verbeteren bovendien hun leefomstandigheden.

Alleen Gold Standard- en VCS-gecertificeerde projecten
Je krijgt bij ons de garantie dat de hoeveelheid CO2-uitstoot die jij wilt compenseren ook daadwerkelijk voor een afname van die hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zorgt. Als een project gecontroleerd is krijgt het een stempel en wordt elke ton CO2 genummerd. Dit heet een CO2-credit. Elke credit staat dus voor een gecontroleerde afname van duizend kilo CO2 in de atmosfeer (Verified Emission Reductions: VER’s). Het controleren doen we niet zelf maar gebeurt door onafhankelijke, internationaal erkende bureaus die door de VN worden aangewezen en gecontroleerd (bijvoorbeeld TUV of SGS). Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet. Deze regels tezamen vormen een  ‘standaard’. Wij werken alleen met de standaarden die internationaal de strengste eisen hebben, VCS en Gold Standard. De duurzame energieprojecten waar GreenSeat voor gekozen heeft gaan klimaatverandering tegen en leveren daarnaast social benefits voor de lokale bevolking op. Het feit dat ze voldoen aan de strengste internationale criteria betekent dat deze projecten additioneel, meetbaar, permanent en verifieerbaar zijn en een positieve bijdrage leveren aan de lokale bevolking op het gebied van:

•              Werkgelegenheid
•              Toegang tot schone energie
•              Verbetering van leefomstandigheden
•              Verbetering van gezondheidssituatie
•              Armoedebestrijding
•              Overdracht van kennis en technologieën

 

Het enige Nederlandse lid van ICROA
Omdat GreenSeat staat voor de kwaliteit van haar projecten gaan we verder dan andere Nederlandse organisaties. Zo zijn wij internationaal aangesloten bij ICROA, een organisatie waarbij je alleen aangesloten kan zijn als je transparant werkt en alleen projecten hebt met de strengste standaarden. Wij zijn expliciet geen lid van het convenant klimaatcompensatie uit Nederland, omdat we daarvan de afspraken over transparantie en kwaliteit te vrijblijvend vinden.

ICROA  Audit
ICROA leden moeten jaarlijks een ‘self-assessment’ formulier invullen dat bij een externe partij geaudit moet worden. Een verklaring waarbij staat dat de lid voldoet aan de Code of Best Practice van de auditor moet bij de ICROA secretariaat ingediend worden om hun lidmaatschap te houden.

 

Onze projecten geven huishoudens in gebieden waar het echt nodig is toegang tot duurzame energie. Dit zorgt voor minder CO2 en is tegelijkertijd een vooruitgang voor de lokale families. Op de extra bijdrage selecteren wij onze projecten en met jouw bijdrage worden ze mogelijk gemaakt!

Confidental Infomation