fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Strenge kwaliteitscriteria

Om echt te kunnen spreken van het compenseren van de CO2-uitstoot is het belangrijk dat er bij het project gemeten wordt hoeveel COer is voorkomen. Door het meten van de CO2-uitstoot weet je zeker dat de CO2-uitstoot van je reis wordt gecompenseerd, en doe je meer dan alleen een mooi project steunen. Daarom worden alle projecten van GreenSeat gecontroleerd door onafhankelijke, erkende bureaus. GreenSeat is een onderdeel van Climate Neutral Group (CNG) en is scherp onder de loep genomen. Zo weet je zeker dat je GreenSeat CO2-compensatie geïnvesteerd wordt in duurzame energieprojecten.

Bekijk Factsheet kwaliteitscriteria >>

CO2-compensatie met alleen duurzame energieprojecten

Duurzame energieprojecten zorgen voor een structurele verandering: het versnellen van de energietransitie, het voorkomen van ontbossing en het vermijden van fossiele brandstof. Dankzij de plaatsing van biogasinstallaties in Afrika, houtskoolovens in Afrika en windmolens in India krijgen lokale huishoudens toegang tot duurzame energie.

Betekenis CO2-credit

Je krijgt bij ons de garantie dat de hoeveelheid CO2-uitstoot die jij wilt compenseren ook daadwerkelijk niet in de atmosfeer komt. Als een project gecontroleerd is krijgt het een stempel en wordt elke ton CO2 genummerd. Dit heet een CO2-credit. Elke credit staat dus voor een gecontroleerde afname van duizend kilo COin de atmosfeer (Verified Emission Reductions: VER’s). Met GreenSeat reis je groener, aangezien CO2 de grootste component van reizen is.

Meer weten over CO2-credits en duurzaam reizen?

Lees het in onze FAQ >>

Internationale criteria

Het controleren doen we niet zelf maar gebeurt door onafhankelijke, internationaal erkende bureaus die door de VN worden aangewezen en gecontroleerd. Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet. Deze regels tezamen vormen een ‘standaard’. Wij werken alleen met de standaarden die internationaal de strengste eisen hebben, VCS en Gold Standard. Het feit dat ze voldoen aan de strengste internationale criteria betekent dat deze projecten additioneel, meetbaar, permanent en verifieerbaar zijn en een positieve bijdrage leveren aan de leefomstandigheden van de lokale bevolking

VCS Standard

De VCS standaard is de meest gebruikte standaard bij CO2-reductieprojecten voor vrijwillige compensatie. Deze standaard wordt ondersteund door het World Economic Forum (WEF) en het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Gold Standard

De Gold Standard is de strengste standaard voor CO2-reductieprojecten. Ze is ontwikkeld door een groep ngo’s onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel projecten te ondersteunen, die niet alleen aan de CDM standaard voldoen maar ook nog een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling leveren. Met andere woorden, de CO2-credits zijn betrouwbaar en de lokale bevolking profiteert ervan mee.

Lidmaatschap van ICROA

Climate Neutral Group (CNG) is lid van ICROA, the International Carbon Reduction and Offset Alliance. Deze internationale coalitie zet zich in voor een transparante en kwalitatieve CO2-compensatiemarkt. CNG voldoet aan de ICROA ‘Code of Best Practice’. Voor GreenSeat betekent dat het volgende:

  • De CO2-uitstootberekeningen in de GreenSeat Calculator zijn volgens het GreenHouse Gas (GHG) Protocol;
  • Reizigers en reisorganisaties stimuleren meetbare klimaatdoelen te stellen;
  • Bewustwording creëren om CO2-uitstoot te verminderen;
  • Het stimuleren van het gebruik van uitsluitend gecontroleerde VCS- of Gold Standard-credits.

Climate Neutral Group wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe auditor, aangewezen door ICROA.

Confidental Infomation