fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

EU-ETS systeem van start in luchtvaart, klimaatimpact vliegen blijft

Vanaf 1 januari 2012 is het EU-ETS systeem van kracht binnen de luchtvaart. Hierdoor  hebben luchtvaartmaatschappijen een maximum aan CO2–uitstoot wat ze mogen veroorzaken. Als ze over dat maximum heen gaan, moeten ze daarvoor betalen. Hierdoor gaat CO2–uitstoot  een grote rol spelen in de bedrijfsvoering van luchtvaartmaatschappijen. Het is de bedoeling dat de CO2–uitstoot van de gehele Europese luchtvaart d.m.v. het EU-ETS systeem op de lange termijn niet verder groeit of zelfs minder wordt. Dat is dus een goede stap richting vliegen met minder klimaatimpact.

Toch veroorzaakt vliegen nu, maar ook de komende tientallen jaren, nog steeds een hoop CO2–uitstoot en andere broeikasgassen. Deze gaan de lucht in en hebben een flinke impact op ons klimaat. Met klimaatcompensatie van GreenSeat doe je wat aan al deze broeikasgassen. Door klimaatcompensatie zorg je namelijk dat de uitstoot van broeikasgassen van een vliegreis wordt gecompenseerd. Dit doe je door een CO2–reductieproject in een ontwikkelingsland te steunen.

Lees hier meer over de projecten van GreenSeat

Kortom, zowel EU-ETS en klimaatcompensatie zijn hard nodig om de impact van onze vliegreizen op klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. GreenSeat hoopt dat het EU-ETS systeem er op den duur voor zorgt dat vliegen steeds minder klimaatimpact heeft.

FAQ over het EU-ETS systeem en klimaatcompensatie

 

Is mijn CO2-uitstoot door het ingaan van het EU-ETS systeem meteen gecompenseerd?

Nee, dat is niet het geval. De luchtvaart en dus jouw vlucht blijft CO2 en andere broeikasgassen veroorzaken. Het is dus nog steeds belangrijk om deze te compenseren via klimaatcompensatie. Door het EU-ETS systeem is het op de lange termijn de bedoeling dat de CO2-uitstoot van de gehele Europese luchtvaart niet verder groeit en zelfs minder wordt. Als dat lukt, dan hoeft er minder gecompenseerd te worden en zal een GreenSeat voor vliegen goedkoper worden.

Wie betaalt de kosten van het EU-ETS systeem en waar komt dat geld terecht?

Het is nog niet duidelijk hoe luchtvaartmaatschappijen zullen omgaan met deze kosten, de verwachting is dat velen het zullen doorberekenen aan de klant. Als alle kosten van het ETS emissiesysteem worden doorberekend aan de reiziger zouden luchtvaartmaatschappijen hier zelfs aan kunnen verdienen.

De prijs van vliegen wordt voor de luchtvaart en daarmee voor consumenten waarschijnlijk hoger. Of en hoeveel geld aan het tegengaan van klimaatverandering wordt uitgegeven is onduidelijk. Er is dus geen sprake van klimaatcompensatie maar alleen een prijskaartje voor CO2, want er wordt geen CO2 gereduceerd.

Worden alle broeikasgassen meegenomen in het EU-ETS systeem?

Alleen het broeikasgas CO2 wordt meegenomen, de overige broeikasgassen zijn nog onbelast. Hierdoor wordt iets minder dan de helft van de impact van vliegen niet meegenomen.

Wordt mijn GreenSeat nu goedkoper?

Nee, maar in de toekomst wellicht wel. Als het effect van het EU-ETS systeem is dat de luchtvaart minder CO2-uitstoot dan hoef je ook minder te compenseren.

Wie krijgt te maken met het EU-ETS systeem?

Het EU-ETS systeem geldt voor alle vluchten in, van en naar Europa. Voor vluchten buiten Europa en alle andere vervoersmiddelen zoals trein, auto en bus geldt EU-ETS niet. Via GreenSeat kun je voor alle vervoersmiddelen de uitstoot compenseren.

Heeft u nog andere vragen?

Mail naar info@greenseat.com

Confidental Infomation