fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Wat is GreenSeat? Antwoord ↓

GreenSeat helpt reizigers en reisorganisaties* om duurzaam te reizen. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van deze mooie wereld.

Jij kunt een groene stoel boeken! Hoe? Door bij het boeken te kiezen voor de mogelijkheid GreenSeat CO2 compensatie. Dat is mogelijk bij deze reisorganisaties! Ben je het vergeten of biedt jouw reisorganisatie geen GreenSeat aan? Dan kun je ook achteraf naar de CO2-calculator gaan en daar alsnog je CO2-uitstoot compenseren.

Je compenseert de CO2-uitstoot van jouw reis en geeft  huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. Een win voor het klimaat en een win voor de lokale bevolking.

* Maar ook zakelijke reizigers en reisorganisaties – Climate Neutral Group (CNG), de social-venture waar het merk GreenSeat onder valt, is actief in de business-to-business markt.

↑ Sluiten

Waarom zou ik compenseren? Antwoord ↓

Of je nu met het vliegtuig, auto of camper op vakantie gaat. Elke keer komt er CO2 vrij in de atmosfeer. CO2 is een broeikasgas dat vrij komt als fossiele brandstoffen zoals olie, gas of kolen verbrand worden. Compenseren betekent dat men iemand betaalt om CO2 in de atmosfeer te verminderen met dezelfde hoeveelheid die door jouw activiteit wordt toegevoegd. Op deze manier kunt jij de CO2 neutraliseren of in evenwicht brengen.

Je brengt je glas naar de glasbak, zamelt oud papier en wellicht plastic in? Met GreenSeat kun je ook je CO2-uitstoot opruimen.

↑ Sluiten

Waarom duurzaam reizen? Antwoord ↓

Reizen is fantastisch! Maar helaas heb je door in het vliegtuig te stappen een negatieve invloed op het klimaat. Duurzaam reizen betekent dat wanneer je reist, je rekening houdt met het klimaat en de leefomstandigheden van mensen, zodat volgende generaties ook kunnen genieten van de mooie plekken op onze planeet.

↑ Sluiten

Hoe reis je duurzaam? Antwoord ↓

Als eerste is het belangrijk te kiezen voor het meest duurzame vervoermiddel. Het vliegtuig is helaas één van de meest vervuilende manieren van reizen. Je kunt uitstoot verminderen door te kiezen voor een directe vlucht zonder overstap en economy class in plaats van Businessclass. Door daarnaast te kiezen voor CO2-compensatie kun je echt groener reizen. Uiteraard kun je ook de uitstoot van je auto, bus, tram of trein reis compenseren.

↑ Sluiten

Hoe werkt compensatie? Antwoord ↓

Met CO2-compensatie geef je via onze projecten huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie. Deze projecten zorgen dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 op een andere plek wordt voorkomen. Je gaat klimaatverandering tegen en helpt de lokale bevolking. Een win voor het klimaat en een win voor de lokale bevolking. Dit korte filmpje laat goed zien hoe CO2-compensatie werkt.

↑ Sluiten

Wat zijn de voordelen? Antwoord ↓

Wanneer je op reis gaat, kies je het vervoersmiddel wat het beste past. Wellicht kies je zelfs de groenste optie. Dan nog stoot je vervoer CO2 uit. Op dit moment is CO2-compensatie nog de enige mogelijkheid om de klimaatimpact van je reis te neutraliseren.

 • De CO2-compensatie via GreenSeat is snel, eenvoudig en goedkoop!
 • Je compenseert je CO2-uitstoot door te investeren in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden; zo verbeter jij de leefomstandigheden van de lokale bevolking en draag je bij aan de Sustainable Development Goals van de VN.
 • GreenSeat steunt alleen onafhankelijk gecontroleerde projecten; wij kunnen jouw verzekeren dat je investering op de juiste plek terecht komt en daadwerkelijk een bijdrage heeft aan het klimaat. Al onze projecten zijn VCS of Gold Standard gecertificeerd en dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de VN.
 • GreenSeat is een betrouwbare en ervaren partij en maakt onderdeel uit van Climate Neutral Group, een social venture die organisaties ondersteunt om hun klimaatimpact te verkleinen. CNG is lid van ICROA (International Carbon Reduction en Offset Alliance) en B-Corp gecertificeerd.

↑ Sluiten

Wat betekent 1 ton CO2? Antwoord ↓

In de atmosfeer is de afgelopen decennia zoveel meer CO2 bijgekomen dat volgende generaties vaker met natuurrampen en klimaatvluchtelingen te maken krijgen als we nu niet ingrijpen. Maar wat is nu eigenlijk CO2? En ja het is de verbinding van koolstof en zuurstof, maar dat spreekt nog niet echt tot de verbeelding. We proberen je het helder uit te leggen aan de hand van voorbeelden van 1 ton CO2 

Je stoot 1 ton CO2 uit wanneer je…

 • 319 liter diesel verbrandt 1
 • 7 x retour naar Parijs vliegt (vanaf Amsterdam)
 • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt 1
 • 16.000 km met de trein reist 1
 • 500 dagen ademhaalt

1 ton CO2 ziet eruit als…

 • 500 CO2 brandblussers
 • een luchtballon van 200 m3
 • 125 m3 cola

1 Berekend met de CO2-calculator van Climate Neutral Group voor CO2-voetafdrukberekeningen, deze is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol en werkt voornamelijk met de lijst nationale emissiefactoren.

↑ Sluiten

Wat betekent 1 ton CO2 compenseren voor onze projecten?  Antwoord ↓

Hoeveel CO2 stoot jouw reis precies uit? GreenSeat berekent het voor je! Met GreenSeat CO2-compensatie betaal jij voor je uitstoot en investeer je in onze duurzame projecten, die elders in de wereld de CO2-uitstoot verminderen. Maar wat betekent 1 ton CO2 voor de projecten?

Met 1 ton CO2 investeer jij in: 

 • een windmolen in India, die 2 uur en 30 minuten draait om huishoudens te voorzien van duurzame energie.1
 • een efficiënte houtskooloven in Oeganda, waar men meer dan 8 maanden lang op kan koken. 1
 • en je bespaart 50 bomen in Cambodja, door te investeren in een biogas installatie.

1 Gebaseerd op de berekeningen uit monitoringrapportage van de GreenSeat projecten.

↑ Sluiten

Hoe wordt de uitstoot van een vlucht berekend? Antwoord ↓

De CO2-uitstoot wordt berekend met een formule die neerkomt op afstand x emissiefactor. Hierin wordt ook de klasse factor (business of economy) meegenomen. De reis bepaalt de afstand en de emissiefactoren bepalen wij a.d.h.v. studies van een onafhankelijk instituut (DEFRA). Per afstandscategorie is de emissiefactor verschillend, omdat er bij start en landing meer uitstoot is. Voor een korte afstand is er sprake van een hogere emissiefactor en dus relatief (per km) meer uitstoot.

↑ Sluiten

Compenseren op zone of op afstand. Wat is het verschil? Antwoord ↓

Zones zijn een gemiddelde en op afstand (stad tot stad) is een precieze berekening. Bij compensatie via ons zonemodel kan je dus of relatief iets teveel compenseren of relatief iets te weinig afhankelijk van waar je bestemming zich in de zone bevindt. Zeker als je meerdere vluchten wilt compenseren is het zonemodel wat eenvoudiger. Daarnaast zijn er veel touroperators die graag gebruik maken van het zonemodel.

↑ Sluiten

Kan ik CO2-neutraal of klimaatneutraal reizen? Antwoord ↓

Het korte antwoord daarop is: nee, dat kan niet. Als je bij GreenSeat compenseert, dan compenseer je de uitstoot van je reis. Daarmee investeer je in een of meerdere duurzame klimaatprojecten, die de lokale bevolking toegang geven tot schone energie en hun leefomstandigheden verbeteren.

Als je CO2-neutraal of klimaatneutraal zou willen reizen, dan zou je ten eerste je uitstoot moeten verminderen met aantoonbare resultaten. Dat is de voorwaarde die we vanuit Climate Neutral Group, het ‘moederbedrijf’ van GreenSeat, stellen aan onze klanten. Reductie komt eerst, daarna compenseer je wat je nog niet kunt reduceren.

Maar ja, dat is voor compensatie via GreenSeat helaas (nog) niet mogelijk. Wel kun je zeggen dat je groener of duurzamer reist als je de uitstoot van je reis compenseert via GreenSeat.

↑ Sluiten

Is GreenSeat CO2-compensatie betrouwbaar? Antwoord ↓

Alle projecten van GreenSeat worden extern gecontroleerd en voldoen aan de strengste eisen. Het controleren van de projecten gebeurt door onafhankelijke, internationaal erkende bureaus die door de Verenigde Naties worden aangewezen en gecontroleerd. Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet. Lees meer over de strenge controle.

Ook GreenSeat voldoet aan meerdere controles (o.a. door PwC en ICROA) en werkt alleen met gecertificeerde projecten. GreenSeat kan daarmee de garantie geven dat de bijdrage daadwerkelijk gecompenseerd wordt.

↑ Sluiten

De CO2-calculator van GreenSeat verschilt met andere websites, hoe komt dat? Antwoord ↓

De meeste andere websites maken gebruik van dezelfde  formules, maar verschillende emissiefactoren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar emissiefactoren en de resultaten verschillen behoorlijk. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij verbranding van 1 L benzine is vast. Maar veel studies naar emissiefactoren gebruiken andere uitgangspunten, zoals:

–  Wordt bij het tanken van 1 L benzine ook het energieverbruik van de raffinaderij en het transport van de benzine naar de tank berekend?

–  Het kerosineverbruik van vliegtuigen verschilt per type. Het energieverbruik per (vlieg)passagier is het laagste in chartervliegtuigen, omdat ze de hoogste bezettingsgraad hebben.

–  Als je vliegt vanaf Schiphol, telt dan ook de taxirit er naartoe mee?

–  Wat is het energieverbruik van de trein? Het elektriciteitsverbruik van Nederlandse treinen verschilt sterk. Er wordt nog steeds gereden met treinen van 50 jaar oud, maar ook nog met dieseltreinen.

In het algemeen zijn we in staat om jouw CO2-voetafdruk heel nauwkeurig vast te stellen, mits je ons de noodzakelijke nauwkeurige informatie levert. Omdat je daar niet altijd tijd voor hebt, werken we met gemiddelden. En andere websites gebruiken andere gemiddelden. Die zijn niet fout, maar gebruiken andere studies als uitgangspunt.

↑ Sluiten

Waarom steunt GreenSeat projecten in ontwikkelingslanden en niet in Nederland? Antwoord ↓
De stijging van de CO2 in onze atmosfeer is een wereldwijd probleem. Het maakt daarbij eigenlijk niet uit of de CO2 in Nederland of in China wordt uitgestoten. GreenSeat kiest ervoor om CO2 projecten te steunen in ontwikkelingslanden, omdat we daar meer mogelijk kunnen maken. Niet alleen wordt er CO2-uitstoot verminderd, ook kunnen we de lokale bevolking helpen om hun eigen levenssituatie te verbeteren. Echt win-win dus. Daarnaast reist een aanzienlijk deel van Nederland de wereld rond en is het ook daarom logisch om buiten Nederland projecten te steunen.
 
Bekijk hier onze projecten.

↑ Sluiten

Waarom is de CO2-uitstoot bij een korte vlucht in verhouding hoger dan bij een lange vlucht? Antwoord ↓

Bij het opstijgen verbrandt een vliegtuig in een keer veel brandstof. Zodra het in de lucht is, is het brandstof verbruik veel minder. Daardoor zijn korte vluchten of indirecte vluchten met overstappen extra vervuilend per km. Bij lange vluchten is de gemiddelde uitstoot daardoor lager per km.

↑ Sluiten

Waarom is de CO2-uitstoot in Business of First Class hoger dan in Economy Class? Antwoord ↓

Het verschil tussen Economy Class en Business Class komt voort uit de berekening van de CO2-uitstoot per stoel. Een Business Class stoel neemt meer ruimte in waardoor er minder passagiers in hetzelfde vliegtuig passen, de CO2-uistoot is daardoor per Business Class passagier hoger dan die van Economy Class.

Je kunt het vergelijken met een auto die 1 ton CO2-uitstoot, waarin je 1 passagier kunt vervoeren tegenover in dezelfde auto (1 ton CO2) 4 passagiers vervoeren. Per passagiers is de eerste auto dus het meest vervuilend.

↑ Sluiten

Confidental Infomation