fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Algemene Voorwaarden
GreenSeat is onderdeel van Climate Neutral Group. De algemene voorwaarden van Climate Neutral Group zijn ook van toepassing op GreenSeat.

Hier vind je onze Algemene Voorwaarden (versie Augustus 2019)

DISCLAIMER – gebruik website

Juistheid van gegevens
Climate Neutral Group voert compensatie van CO2-uitstoot uit op basis van door de cliënt aangeleverde en/of ingevoerde gegevens. Climate Neutral Group voert in beginsel geen controle uit op deze gegevens en kan niet gerant staan voor de juistheid van claims die op basis van deze gegevens worden gemaakt.

Indien Climate Neutral Group reden heeft om aan de juistheid van aangeleverde gegevens te twijfelen, kan de cliënt om aanvullende informatie worden gevraagd. Indien daarna twijfels blijven bestaan over de juistheid van gemaakte claims, behoudt Climate Neutral Group zich het recht voor om specialistische hulp in te schakelen om juistheid van gegevens te beoordelen en/of te achterhalen.
Climate Neutral Group behoudt te allen tijde het recht om het contract te beëindigen en levering van CO2-credits te stoppen indien de juistheid van gemaakte claims met betrekking tot klimaatneutraliteit niet aangetoond kan worden.

Gebruik van de website
Het gebruik van de website van Climate Neutral Group is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

Climate Neutral Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website. Climate Neutral Group garandeert niet het ononderbroken of foutloze functioneren van deze site. De website is met de grootste zorg ingevuld. Climate Neutral Group staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze website te vinden materiaal. Climate Neutral Group behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Al het materiaal op deze website, waaronder handelsnamen en merken, is in eigendom van Climate Neutral Group en is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
Links naar andere sites dan de website van Climate Neutral Group dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Climate Neutral Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Confidental Infomation