fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Rijksoverheid compenseert al haar dienstreizen per vliegtuig

Climate Neutral Group wint opnieuw aanbesteding

Utrecht 17 augustus 2011– De dienstreizen van alle ministeries in 2010 en 2011 worden gecompenseerd met duurzame energieprojecten van Climate Neutral Group, waarvan GreenSeat een merk is. Zo draagt de overheid bij aan haar doelstelling om 100% duurzaam in te kopen en tegelijkertijd elders in de wereld een gelijke hoeveelheid CO2-uitstoot voorkomen.

Hoewel de rijksoverheid ernaar streeft om zo duurzaam mogelijk te reizen, valt het maken van dienstreizen per vliegtuig niet te voorkomen. De CO2-uitstoot die het gevolg is van deze vliegreizen kan echter wel elders vermeden worden via compensatie. De gehele rijksoverheid heeft ervoor gekozen om al haar dienstreizen te compenseren via duurzame energieprojecten, ontwikkeld volgens de Gold Standard, van Climate Neutral Group. Afgelopen jaren heeft de rijksoverheid dit ook al met Climate Neutral Group ingevuld en zij willen deze samenwerking graag voortzetten.

Dennis Robben, Categoriemanager Vervoer Rijksoverheid: “Een gezamenlijk besluit tot compensatie van CO2 voor de dienstreizen per vliegtuig leidt tot een eenduidige en rijksbrede uitwerking. Bovendien hechten we als Rijksoverheid veel waarde aan duurzaam reisgedrag van onze collega’s en draagt het raamcontract bij aan de doelstelling van 100% duurzaam inkopen.”

De keuze van de overheid voor Climate Neutral Group onderstreept volgens Rene Toet, directeur Climate Neutral Group, de betrouwbaarheid en expertise van de organisatie: “De afgelopen jaren hebben wij de vluchten van de overheid ook al mogen compenseren, dat de aanbesteding wederom aan ons gegund wordt geeft aan dat wij opnieuw het beste en meest transparante voorstel hebben overlegd. Daarnaast zijn wij natuurlijk zeer blij met het voorbeeld wat de rijksoverheid hier mee stelt!”

Duurzame energieprojecten
Climate Neutral Group, investeert in duurzame energieprojecten waarbij CO2-uitstoot wordt vermeden. Tegelijkertijd worden de projecten geselecteerd op de bijdrage die zij leveren aan de lokale bevolking zoals: werkgelegenheid, toegang tot energie, verbetering van leefomstandigheden, verbetering van gezondheidssituatie en -zorg, armoedebestrijding, lokale milieuverbeteringen en overdracht van kennis en technologieën.  De Gold Standard is de strengste standaard voor CO2-reductieprojecten. Ze is ontwikkeld door een groep NGO’s onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel projecten te ondersteunen die niet alleen reduceren maar ook een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling leveren.

Confidental Infomation